Find consultations

  • Te Reo Consultation on Tranche One of the Early Learning Regulatory Review

    Kia ora, Kua tīmata te Tāhuhu o te Mātauranga i te arotake whānui o te Pūnaha Waeture Kōhungahunga (te Arotake). E pā ana tēnei rangahau ki ngā marohi mō te wāhanga tuatahi o te Arotake Pūnaha Waeture Kōhungahunga. Mā te urupare e tuku mai koe e whakamōhio atu i ēnei marohi.... More
    Opened 8 December 2020
  • Consultation on Tranche One of the Early Learning Regulatory Review

    Kia ora, The Ministry of Education has begun a comprehensive review of the Early Learning Regulatory System (the Review). This survey is on the proposals for the first tranche of the Early Learning Regulatory System Review. The feedback you provide will be used to inform these proposals. ... More
    Opened 8 December 2020
2 results. Page 1 of 1