Early Learning Strategic Plan Survey - te reo Māori

Page 1 of 10

Closes 15 Mar 2019

Whāinga 1: Ka hikina te kounga mō te tamaiti mā te whakapai ake i ngā paerewa ā-ture

Kei te hiahia mātau i ō urupare mō ngā tūtohutanga kei te Mahere Hukihuki. Ka taea e koe ngā mōhiohio mō ia tūtohutanga i konei.

Me tohu pēhea te kaha o tō whakaae, whakahē rānei ki ngā tūtohutanga e whai ake:

Te whakature i ngā ōwehenga pakeke:tamaiti hou mō ngā pēpi me ngā kōhungahunga
Te here i ngā ratonga akoranga ki te tautoko i ngā whanaungatanga pūmau mō te tamaiti
Te whakapoapoa mō te 100%, ā, ka whakature mō te 80% o ngā kaiako whai tohu i roto i ngā pokapū whai kaiako i mua o te 2022, e eke ai te 100%
Te whakawhanake tohutohu mō te nui o te rōpū, te hoahoa o ngā taiao me ngā āhuatanga taiao
Kāhiti i Te Whāriki (te marautanga akoranga kōhungahunga) hei tautoko i ngā tūmanako. (Ka whakakaha te kāhititanga i te tūnga ture o Te Whāriki).
Te ārai i ngā kaituku ratonga kounga iti kia kore ai e whakatuwhera ratonga atu anō
Te whakapiki i ngā ratonga aroturuki