Te Rangahau a te Arotake ā-Ture i te Kura Kōhungahunga i te 80% o ngā kaiako whai tohu me te hunga whai kawenga (ngā ratonga ā-pokapū e arahina ana e ngā kaiako me ngā ratonga ā-hōhipera)

Page 1 of 12

Closes 22 Oct 2021

Ngā raraunga ā-iwi

1. Ko tēhea/ēhea ngā mātāwaka e hāngai ana ki a koe?
2. He aha te tautuhi tika mōu?
3. He aha te (ngā) momo ratonga akoranga kōhungahunga e tūhono ana koe?
4. E noho ana koe ki hea?