He Rangahau mō te Whakamahere Kōtuinga a te Arotake Waeture Kōhungahunga

Closed 13 Oct 2021

Opened 8 Sep 2021

Overview

Tēnā koe

Kei te whakahaeretia e Te Tāhuhu o te Mātauranga i tēnei wa tētahi arotake matawhānui o te Pūnaha Waeture Kura Kōhungahunga (te Arotake). Ko te kaupapa o te Arotake ko te whakatūturu e mārama ana, ā, e tika ana te pūnaha waeture ki te tautoko i ngā putanga mātauranga kounga mō ā mātou kōhungahunga.

E pā ana tēnei rangahau ki ngā kaupapa e marohitia ana hei whakatū i tētahi mahi whakahaerenga kōtuinga hou i mua o te 1 o Ākuhata 2022. Ka whakamahia ngā whakaaro ka tukuna mai e koe hei whāngai i ngā whakatau whakamutunga.

Mō ētahi taipitopito anō mō ngā kaupapa e marohitia ana me pānui i te tuhinga matapakinga, he whakamāramatanga rānei i konei.