Rangahau i Ngā Tohu ā-Kāinga o te Arotake ā-Ture i te Kura Kōhungahunga

Closed 27 Sep 2021

Opened 27 Aug 2021

Overview

Kia ora,

I te tau 2018, i whakahaerehia e te Kāwanatanga he Arotake i te Mātauranga Kōhungahunga ā-Kāinga hei whakarite ka whakaratoa e te rāngai te mātauranga kounga me te manaaki i ngā tamariki. I whakawhitiwhiti kōrero te Arotake mō ngā kaupapa maha e marohitia ana, tae atu ki tērā kia whai tohu ECE Taumata 4 ngā kaiwhakaako ā-kāinga.

Hei whakatinana i ngā huringa i whakaaetia i roto i ngā tau e whā e whai ake, me menemana e mātau te Education (Early Childhood Services) Regulations 2008. Kei roto i tēnei rangahau ko ngā waeture hukihuki e marohitia ana e mātau ka whakamahia hei whakatinana i ngā huringa, ā, ko ngā whakaaro ka tukuna mai e koe ka whakamahia hei whāngai ki tērā ka whakatinanahia ā muri ake nei.

Mō ētahi taipitopito anō mō ēnei huringa me pānui i te tuhinga matapakinga i konei.