Te Reo Consultation on Tranche One of the Early Learning Regulatory Review

Closed 12 Feb 2021

Opened 8 Dec 2020

Overview

Kia ora,

Kua tīmata te Tāhuhu o te Mātauranga i te arotake whānui o te Pūnaha Waeture Kōhungahunga (te Arotake). E pā ana tēnei rangahau ki ngā marohi mō te wāhanga tuatahi o te Arotake Pūnaha Waeture Kōhungahunga. Mā te urupare e tuku mai koe e whakamōhio atu i ēnei marohi.

Ko te kaupapa o te Arotake ko te whakatūturu e mārama ana, ā, e tika ana te pūnaha waeture ki te tautoko i ngā putanga mātauranga kounga mō ā mātou kōhungahunga.

Ka urupare ngā marohi waeture i roto i te Arotake i ētahi o ngā wāhi i roto i tō mātou pūnaha onāianei e whakaputa ana i te tūraru ki te hauora, te haumaru me te oranga o ngā tamariki. Ko te nuinga o ngā marohi e pā ana ki ngā Education (Early Childhood Services) Regulations 2008.

Mō ētahi atu taipitopito mō ngā marohi pānuitia te tuhinga kōrerorero i konei.

He āhua 20-30 meneti te roa o te rangahau.