Te Reo Consultation on Tranche One of the Early Learning Regulatory Review

Page 1 of 15

Closes 12 Feb 2021

He kōrero mō te kaiurupare

P1) He aha te tautuhi tika mō tō mātāwaka:
P2) He aha te tautuhi tika mōu:
P3) E tūhonoa ana koe ki tēhea tūmomo ratonga kōhungahunga (mēnā he hononga):
P4) E noho ana koe ki hea: