Kāhui Ako - Te Reo Māori

Closed 4 Mar 2022

Opened 16 Dec 2021

Overview

I whakatinanahia tuatahitia ngā Kāhui Ako i te tau 2014. Tērā ētahi panonitanga ki te tauira i te wā e kuneroa ana, e tipu ana hoki. I ngā wā tata nei, i puta te karanga kia raungāwari ake te tauira kia whai hua ake ai te mahi tahi i roto i ngā horopaki paetata.

Kua tirohia te tauira e Te Tāhuhu o te Mātauranga (te tāhuhu), Te Wehengarua (PPTA), Te Riu Roa (NZEI) me te Secondary Principals’ Association of New Zealand (SPANZ), ā, kua tautuhia e rātou ētahi wāhanga e whitu e taea ai te whakangāwari ake. Ko te tikanga o tēnei uiui ko te rapu i ō whakaaro ki ēnei wāhanga.

Ka whakamahia ngā hua o tēnei uiui ki te whakawhiti kōrero ki ētahi rōpū iti, arotahi hoki hei te tīmatanga o te tau e tū mai nei, ki te rapu tirohanga, māramatanga hoki. Kia tātaritia ēnei, ka āwhina ki te hanga i ngā tūtohu mō te whakapai ake i te raungāwaritanga o te tauira.