Kāhui Ako - Te Reo Māori

Page 1 of 12

Closes 4 Mar 2022

Ngā pātai hangapori

I whakatinanahia tuatahitia ngā Kāhui Ako i te tau 2014. Tērā ētahi panonitanga ki te tauira i te wā e kuneroa ana, e tipu ana hoki. I ngā wā tata nei, i puta te karanga kia raungāwari ake te tauira kia whai hua ake ai te mahi tahi i roto i ngā horopaki paetata.

Kua tirohia te tauira e Te Tāhuhu o te Mātauranga (te tāhuhu), Te Wehengarua (PPTA), Te Riu Roa (NZEI) me te Secondary Principals’ Association of New Zealand (SPANZ), ā, kua tautuhia e rātou ētahi wāhanga e whitu e taea ai te whakangāwari ake. Ko te tikanga o tēnei uiui ko te rapu i ō whakaaro ki ēnei wāhanga.

Ka whakamahia ngā hua o tēnei uiui ki te whakawhiti kōrero ki ētahi rōpū iti, arotahi hoki hei te tīmatanga o te tau e tū mai nei, ki te rapu tirohanga, māramatanga hoki. Kia tātaritia ēnei, ka āwhina ki te hanga i ngā tūtohu mō te whakapai ake i te raungāwaritanga o te tauira ka tukuna ki te Minita o te Mātauranga.

Kei roto koe i tētahi Kāhui Ako, he tamariki rānei āu kei tētahi kura kei roto i tētahi Kāhui Ako?
(Mēnā āe) Ko wai tō Kāhui Ako?
(Mēnā kāo) Ka pēhea tō whakaahua tika i tō pānga ki te rāngai mātauranga?
Mēnā kāo, ā, ehara hoki koe i te ākonga: E hiahia ana koe kia whai wāhi atu tō ECE, kura rānei ki tētahi Kāhui Ako?
Nā te kore āheinga ki tētahi Kāhui Ako te take i kore ai koe i hono mai? (āe/aua/kāo?)
Ina raungāwari ake te tauira Kāhui Ako, ka nui ake pea te tūpono hono mai o tō whakahaere ki tētahi Kāhui Ako?
E whakaae ana koe kia whakapā atu mātou ki a koe mēnā he pātai anō ā mātou?