NCEA.education Teacher Usage Survey | Te Rangahau i te Whakamahinga o te Pae Tukutuku o NCEA.education e te Kaiako

Closed 8 Apr 2022

Opened 8 Mar 2022

Overview

Kia ora koutou,

We are looking to understand how you use the NCEA.education website for NCEA products and materials.

This survey is for teachers/kaiako delivering NCEA Levels 1, 2, and/or 3.

Only Level 1 products information are currently on the NCEA.education website. You may not have needed to use the site yet. We would still like to hear from you. Your feedback will help us shape how we deliver information for teachers about NCEA Levels 2 and 3 on the website.


E whai ana mātou kia mārama ki te āhua o tā koutou whakamahi i te pae tukutuku o NCEA.education mō ngā whakaputanga me ngā rauemi mō te NCEA. 

Mā ngā kaiako e whakaako ana i te Kaupae 1, i te Kaupae 2, i te Kaupae 3 hoki/rānei o NCEA tēnei rangahau. 

Ko ngā whakaputanga anake mō te Kaupae 1 kei te pae tukutuku o NCEA.education i tēnei wā.  Kāore anō pea koe kia whai take ki te toro ki te pae tukutuku. Heoi, e hiahia tonu ana mātou ki te rongo kōrero i a koe. Mā ō urupare e āwhina te āhua o tā mātou whakarite i ngā huarahi tuku kōrero ki ngā kaiako mō te Kaupae 2 me te Kaupae 3 o NCEA, i te pae tukutuku. 
 

Why your views matter

As teachers, your advice and opinions will help us understand how effective the current website is and guide us in any improvements we can consider to make to the website.


Nā te mea he kaiako koutou, mā ā koutou kōrero ārahi me ō koutou whakaaro e whāngai tō mātou māramatanga mō te whaihua rānei o te pae tukutuku o nāianei, ā, mā reira mātou e ārahi mō te taha ki ngā whakapainga ki te pae tukutuku hei whakaarotanga mā mātou.