Te Marautanga o Aotearoa (TMoA) – Te Tukutuku Pūtaiao questionnaire

Page 1 of 5

Closes 6 Mar 2021

Hua 1: Tukutuku Ako (Product 1: Learning Matrix)

Kei roto i te Tukutuku Ako ngā akoranga waiwai e tūmanakotia ana ka torona e te ākonga, ka mau hoki i te ākonga i roto i te Wāhanga Ako, ā, he mea whakaraupapa i roto i ngā Taumata 6, 7 me te 8 o Te Marautanga o Aotearoa.

I hangaia ai tēnei mā te mātai i ngā Whakaaro Whānui me ngā Akoranga Tāpua o te Wāhanga Ako.

He anga whānui ngā Whakaaro Whānui, puta noa i te Wāhanga Ako katoa, kua takoto mai ngā aroro matua e toru, ngā mātāpono, ngā ariā me ngā tukanga o te Wāhanga Ako, ā, ka mau tonu ērā puta noa i ngā taumata o te marautanga.

I ahu mai ngā Akoranga Tāpua i ngā Whakaaro Whānui mō te Wāhanga Ako. Koinei ngā mātauranga waiwai me mōhio te ākonga. Kua whakataumatahia ngā Akoranga Tāpua ki te taumata 6, 7 me te 8 o Te Marautanga o Aotearoa mō ia Wāhanga Ako.

---------------------------------------------------------------------------------

Product 1: Learning Matrix

The Learning Matrix captures the essential learning that the ākonga is expected to access and learn within the Wāhanga Ako, and is organised across Levels 6, 7, 8 of Te Marautanga o Aotearoa.

It was built by examining the Big Ideas and Significant Learning of the Wāhanga Ako.

The Big Ideas serve as an overarching framework throughout the entire Wāhanga Ako; it sets out the core concepts, principles, theories and processes of the Wāhanga Ako and endures throughout the curriculum levels.

Significant Learning is derived from the overarching Big Ideas for the Wāhanga Ako. It is the critical knowledge that students must know. The Significant Learning have been levelled at Levels 6, 7 and 8 of Te Marautanga o Aotearoa for each Wāhanga Ako.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

1. E mau ana i te Tukutuku Ako ngā Akoranga Tāpua mō tēnei wāhanga ako?

The Learning Matrix captures the Significant Learning for this wāhanga ako?”

2. He pērā rawa te ngāwari o ngā paerewa ka taea tētahi hōtaka kaupapa huhua te hoahoa

The standards are flexible enough so that a cross-curricula programme of study can be designed

3. He wāhanga kei roto i ngā Akoranga Tāpua o te Tukutuku Ako kua tāruatia?

Are there any areas of duplication in the Significant Learning of the Learning matrix?

4. He āputa kei roto i ngā Akoranga Tāpua o te Tukutuku Ako?

Are there any gaps in the Significant Learning of the Learning Matrix?