Te whakakāhiti i te uiuinga Te Whāriki

Closed 19 Aug 2022

Opened 7 Jul 2022

Overview

E rapu ana te Tāhuhu o te Mātauranga i ngā whakaaro e pā ana ki te whakawhānui i te anga marautanga ā-ture mō ngā ratonga kura kōhungahunga kua raihanatia me ngā rōpū-tākaro kua tiwhiketetia mā te whakauru mai i ngā whāinga me ngā hua ako o Te Whāriki: He whāriki mātauranga mō ngā mokopuna o Aotearoa (Te Whāriki).

Mō tēnei wā, ko tēnei anga marautanga kua whakahaua ko ngā kaupapa whakahaere me ngā taumata whakahirahira o Te Whāriki, hāunga mō ngā kōhanga reo kei raro i te maru o Te Kōhanga National Trust. Mā tēnei panoni ka noho mai ngā whāinga me ngā hua ako o Te Whāriki hei wāhanga o te anga marau mō ngā ratonga kura kōhungahunga  whai raihana me ngā rōpū-tākaro kua whai tiwhikete.

Ko tā tēnei uiuinga he rapu i ō whakaaro mō te hiahia kia:

  • whakawhānui i te anga kua whakahaua kia whāiti mai ngā-kaupapa whakahaere, ngā aho, ngā whāinga me ngā hua ako o Te Whāriki:        
  • me te whāiti mai i te tirohanga ao Māori o ngā whāinga me ngā hua ako o Te Whāriki i roto i te anga marautanga kua whakahaua.

Why your views matter

Ka whakamahia ō whakaaro mai hei taonga whakaaro ki ngā whakatau whakamutunga mō te whakawhānui i te anga marautanga ā-ture.   

Mō ētahi taipitopito anō mō tēnei kaupapa, pānuitia te tuhinga whakawhiti whakaaro i

https://conversation.education.govt.nz/conversations/gazetting-te-whariki/