Te whakakāhiti i te uiuinga Te Whāriki

Page 1 of 5

Closes 19 Aug 2022

Mōhiohio tatauranga iwi

Kia pai koe ki te whakautu i tēnei pātai, ka nui te mihi. Hei āwhina ēnei whakautu i te Tāhuhu o te Mātauranga kia mārama ia ki ngā take e whai pānga ana ki ngā panoni e meatia ana mō ngā tū momo ratonga kura kōhungahunga me te hunga whai kawenga rerekē i roto i te ako kōhungahunga.

1. Ko wai tō/ō iwi? (Tīpakohia ngā mea katoa e hāngai ana)
2. Kei hea te kāinga noho? (tīpakohia tētahi)
3. Ko tēhea te tūranga tika mōu? (tīpakohia tētahi)
4. He aha ngā momo ratonga kura kōhungahunga e whai pānga ana koe? (tīpakohia tētahi)
5. Tō momo ratonga? (tīpakohia tētahi)
6. He aha ngā reanga kōhungahunga kei tō ratonga? (tīpakohia tētahi)
7. Tokohia ngā tamariki e tae ana i ia rā ki tō ratonga? (tīpakohia tētahi)
8. He ratonga arareo Māori rānei tō ratonga kōhungahunga? (tīpakohia tētahi)
9. He ratonga arareo Pasifika rānei tō ratonga kōhungahunga? (tīpakohia tētahi)