Early Learning Strategic Plan Survey - Niuean

Page 1 of 10

Closes 15 Mar 2019

Foliaga 1: Malagaki hake e mitaki ma e tau fanau ka fakamahomo e tau puhala fakatokatoka

Ko e kumi tala atu a mautolu kia koe hagaao ke he tau pulega ha ia he Fakaholoaga Fakataitai. To moua tala foki a koe ke he tau pulega takitaha ke he mena nai.

Fakamolemole fakakite ko e talia poke nakai talia fefe a koe he tau pulega na:

RegulaFakatoka e tau numela (ratio) matua:tama ma e tau mukemuke mo e tau fanau ikiiki te new adult:child ratios for infants and toddlers
Fakatu ke he tau aoga vaha ikiiki ke omoi e tau fakafetuiaga kua tumau mo e tatai ma e tau fanau
Fakaohooho ke 100% mo e fakatoka he 80% e tau faiaoga fai fakamailoga he tau aoga/seneta takitaki he faiaoga ato hoko e tau 2022, to moua e fakatokaaga 100%
Fakatoka e tau manatu ke he lahi he matakau, ko e talagaaga he kaina, mo e tau mena kua ha ha ki ai
Fakamau Kasete e Te Whariki (ko e kalikilamu fakaakoaga vaha ikiiki) ke omoi e tau amanakiaga ke fakafeheleaki. (To fakamalolo he tohiaga ke he Kasete e tuaga fakatufono he Te Whariki).
Taofi e tau foakiaga leveki ne nakai tutu mitaki ke ua maeke ke fakatu ha levekiaga foki
Lagaki hake e tau kitekiteaga ke he tau levekiaga