Early Learning Strategic Plan Survey - Samoan

Page 1 of 10

Closes 15 Mar 2019

Sini autu 1: Siitia faiga lelei mo tamaiti e auala mai i le faaleleia o tulaga o loo faatonutonu ai

O loo matou sailia sou manatu e tusa ai ma fautuaga ua iai i totonu o le Fuafuaga Faataitai. E mafai ona e mauaina faamatalaga mo fautuaga taitasi iinei.

Faamolemole faailoa mai le tele o lou ioeina pe le ioeina o fautuaga o loo taua i lalo:

Faatonutonu vaevaega fou mo le tagata matua:tamaitiiti mo pepe ma tamaiti laiti
Tatau i auaunaga mo aoga amata ona mautu le iai o le lagolagosua ma faaauau sootaga lelei ma tamaiti
Ia 100% le iai o faiga e unaia ai faiaoga ua agavaa, ma le 80% e faatonutonu ai faiaoga ua agavaa i totonu o aoga o loo faafoeina e faiaoga lava seia oo i le tausaga 2022, ina ia taunuu ai i le 100% le faatonutonuina o nei faiga atoa.
Tapena fautuaga e tusa ai ma le toatele o tagata e iai i totonu o vaega, o le ata faataatia mo le nofoaga ma le fanua, ma vaega e tusa ai ma le siosiomaga
Faasalalau aloaia le Te Whāriki (mataupu aoaoina mo aoga amata) e lagolagoina ai faamoemoega tutusa. (E fesoasoani le faasalalauina o faamatalaga e faamausali ai le tulaga o le Te Whāriki i le tulafono.)
Foia le faavaeina o auaunaga faaopoopo mai faalapotopotoga e maualalo ma e le lelei le faatinoga o a latou auaunaga
Siitia le mataituina o auaunaga