Early Learning Strategic Plan Survey - Cook Islands

Page 1 of 10

Closes 15 Mar 2019

Akatupu’anga 1: Ka akateitei’ia te turanga tau no te au tamariki na roto i te akameitaki atu anga i te au turanga tinamou tei akanoo’ia

Te kimi atu nei matou i toou au manako kia akakite mai no te au Tamanako’anga i roto i te Parani Tei Teatea-mamao’ia. Ka rauka mai ia koe ki konei, te au tuatua akakitekite no te au tamanako’anga tatakitai.

Me ka tika, akataka’ia mai te ma’ata’anga o ta’au i āriki, me kore ra, i pāto’i, no teia au tāmanako’anga te ka aru mai:

Akanoo akatinamou’ia tetai tangata pakari ou:paunu’anga akatano tamaiti no te au pepe e te au tamariki rikiriki
Akaue’ia te au nga’i apii a te au pepe e te au tamariki varevare, kia turuturu, kia akatinamou e kia vai tinamo ua rai te au piri’anga taeake no te au tamariki
Te au manakonako’anga tau o te 100% e te 80% no te akanoo tinamou’anga i te au puapii tei rauka to ratou pepa puapii, i roto i te au punanga na te au puapii e arataki ana, me tae ki te mataiti 2022, no te arataki’anga ki te akanoo tinamou’anga no te 100%
Akatupu’ia tetai turanga tau no te au pupu, tetai akanoo’anga turanga o te au nga’i koropini, e te au tumu puapinga no te reira au nga’i koropini
Te Gazette Te Whāriki (te karikiurama no te apii a te au pepe e te au tamariki rikiriki) no te turuturu i te au mea e anoano kapiti’ia ra. (Na te Gazette e akamatutu atu i Te turanga mana o Te Whāriki).
Arai’ia te au aronga oronga angaanga taukore akaaka kia kore e akatupu akaou i tetai au angaanga oronga akaou mai
Akamaata’ia atu te au akara akatinamou’anga o te au angaanga oronga