Te Rangahau mō te Tangata Whai Kawenga (ā-Kāinga) a te Arotake ā-Ture i te Kura Kōhungahunga

Closed 22 Oct 2021

Opened 8 Sep 2021

Overview

Tēnā koe,

Kei te whakahaeretia e Te Tāhuhu o te Mātauranga i tēnei wā tētahi arotake matawhānui o te Pūnaha Waeture Kura Kōhungahunga (te Arotake). Ko te kaupapa o te Arotake ko te whakatūturu e mārama ana, ā, e tika ana te pūnaha waeture ki te tautoko i ngā putanga mātauranga kounga mō ā mātou kōhungahunga.

Ko tēnei rangahau mō ngā kaupapa e marohitia ana mō te tūranga tangata whai kawenga (e kīia anōtia ko te 'kaiwhakariterite', 'kaiako toro' rānei) kei ngā ratonga kura kōhungahunga ā-kāinga. E kauneketia ana ēnei kaupapa i roto i te Arotake ā-Ture Kura Kōhungahunga, engari i hangaia kētia i roto i te Arotake i te Mātauranga Kōhungahunga ā-Kāinga a te Kāwanatanga.

Ka whakamahia ō whakaaro hei whāngai ki ngā waeture hukihuki mō ēnei kaupapa e marohitia ana, ā, ko te whakarite ka whakawhitiwhiti kōrero mō ēnei ā tērā tau. Mō ētahi taipitopito anō mō ngā kaupapa e marohitia ana me pānui i te tuhinga matapakinga, he whakamāramatanga rānei i konei