Te Rangahau a te Arotake ā-Ture i te Kura Kōhungahunga i te 80% o ngā kaiako whai tohu me te hunga whai kawenga (ngā ratonga ā-pokapū e arahina ana e ngā kaiako me ngā ratonga ā-hōhipera)

Closed 22 Oct 2021

Opened 8 Sep 2021

Overview

Tēnā koe,

Kei te whakahaeretia e Te Tāhuhu o te Mātauranga i tēnei wa tētahi arotake matawhānui o te Pūnaha Waeture Kura Kōhungahunga (te Arotake). Ko te kaupapa o te Arotake ko te whakatūturu e mārama ana, ā, e tika ana te pūnaha waeture ki te tautoko i ngā putanga mātauranga kounga mō ā mātou kōhungahunga.

Ko tēnei rangahau mō ngā kaupapa e marohitia ana e pā ana ki te 80% o ngā kaiako whai tohu me te hunga whai kawenga kei ngā ratonga ā-pokapū e arahina ana e ngā kaiako me ngā ratonga ā-hōhipera. Ka whakamahia ngā whakaaro ka tukuna mai e koe hei whāngai i ngā whakatau whakamutunga.

Mō ētahi taipitopito anō mō ngā kaupapa e marohitia ana me pānui i te tuhinga matapakinga, he whakamāramatanga rānei i konei.