He Rangahau mō te Whakamahere Kōtuinga a te Arotake Waeture Kōhungahunga – Te Tiriti o Waitangi ngā kaupapa

Closed 13 Oct 2021

Opened 17 Sep 2021

Overview

Tēnā koe

Kei te whakawhitiwhiti kōrero te Tāhuhu o te Mātauranga mō ngā kaupapa hou e marohitia ana mō te whakatū me te whakatinana i te mahinga whakahaerenga kōtuinga hou ka mana hei te 1 o Ākuhata 2022. Mā te mahi whakahaerenga kōtuinga e whakarite kia whakaae te Minita Take Mātauranga ki tētahi ratonga kura kōhungahunga hou e hiahia ana ki te tono raihana.

E rapu ana tēnei rangahau i ngā whakaaro mai i ngā māngai Māori me ngā Iwi me pēhea te tino whakamana i ngā herenga o Te Tiriti o Waitangi i roto i te waihanga me te whakatinana i te mahi whakahaerenga kōtuinga hou. Ka whakamahia ngā whakaaro ka tukuna mai e koe hei whāngai i ngā whakatau whakamutunga.

Mēnā e hiahia ana koe ki te whakaoti i te rangahau roa e kapi ai ngā kaupapa whakahaerenga kōtuinga katoa me haere kē ki konei.

Mō ētahi taipitopito anō mō ngā kaupapa e marohitia ana me pānui i te tuhinga matapakinga i konei.

English translation

Tēnā koe

The Ministry of Education is currently consulting on new proposals for establishing and implementing the new network management function that comes into effect on 1 August 2022. The network management function will require the Minister of Education’s approval of any new early childhood service wishing to apply for licensing.   

This survey is seeking input from Māori and Iwi representatives about how to best give effect to the Te Tiriti o Waitangi obligations in the design and implementation of the new network management function. The feedback you provide will be used to inform final decisions. 

If you would like to complete the long survey covering all network management proposals please go here instead here.

For more details on the proposals please read the discussion document here.