Kāhui Ako Survey

Closed 4 Mar 2022

Opened 16 Dec 2021

Overview

Communities of Learning | Kāhui Ako were first implemented in 2014. There have been some changes made to the model as it has evolved and grown. In recent times there has been a call for further flexibility in the model to enable more effective collaboration within local contexts.

Te Tāhuhu o te Mātauranga | the Ministry of Education (the Ministry), the Post Primary Teachers’ Association Te Wehengarua (PPTA), the New Zealand Educational Institute Te Riu Roa (NZEI) and the Secondary Principals’ Association of New Zealand (SPANZ) have been looking at the model and have identified seven areas where greater flexibility could be gained. This survey is to gauge your views on these areas.

This survey is also available in te reo Māori. You can access a translation of this survey here.

I whakatinanahia tuatahitia ngā Kāhui Ako i te tau 2014. Tērā ētahi panonitanga ki te tauira i te wā e kuneroa ana, e tipu ana hoki. I ngā wā tata nei, i puta te karanga kia raungāwari ake te tauira kia whai hua ake ai te mahi tahi i roto i ngā horopaki paetata.

Kua tirohia te tauira e Te Tāhuhu o te Mātauranga (te tāhuhu), Te Wehengarua (PPTA), Te Riu Roa (NZEI) me te Secondary Principals’ Association of New Zealand (SPANZ), ā, kua tautuhia e rātou ētahi wāhanga e whitu e taea ai te whakangāwari ake. Ko te tikanga o tēnei uiui ko te rapu i ō whakaaro ki ēnei wāhanga.

 

Why your views matter

Results of this survey will be used to engage with small, focused groups in early 2022 to gain further insights and clarity. Once this is analysed, it will help shape any recommendations for improving the flexibility of the model.

Ka whakamahia ngā hua o tēnei uiui ki te whakawhiti kōrero ki ētahi rōpū iti, arotahi hoki hei te tīmatanga o te tau e tū mai nei, ki te rapu tirohanga, māramatanga hoki. Kia tātaritia ēnei, ka āwhina ki te hanga i ngā tūtohu mō te whakapai ake i te raungāwaritanga o te tauira ka tukuna ki te Minita o te Mātauranga.