Ngā kōrerorero tahi mō te wāhanga tuarua o ngā kaupapa marohi me te whakamāramatanga kua marohitia mō te paetata e ai ki ngā tāngata whai kawenga i roto i ngā ratonga ā-kāinga whai raihana

Closes 17 Feb 2023

Opened 16 Jan 2023

Overview

Tēnā koe

Kei te whakahaerehia e Te Tāhuhu o te Mātauranga tētahi arotake ki te Pūnaha Waeture Kura (te Arotake), hei whakarite he mārama, he hāngai ki te kaupapa mō te tautoko i te mātauranga tino kounga me ngā putanga manaaki mō ngā tamariki kōhungahunga.

Ko te kaupapa o tēnei rangahau mō ngā kaupapa e marohitia ana hei whakatika i te Education (Early Childhood Services) Regulations 2008 i roto i te wāhanga tuarua o te Arotake. Ko ēnei kaupapa marohi mō te:

  • tāpiri i ngā here hou ki tētahi raihana takitaro;
  • te whakamārama i te ‘whakamutu tūturu i te whakahaere’ mō te kaupapa o te whakakore i tētahi raihana;
  • whakarite ka taea te kati ngā ratonga mō tētahi wā; me te
  • whakamārama i te ‘paetata’ mō te hunga whai kawenga i roto i ratonga ā-kāinga mātauranga me te manaaki.

Mō ētahi taipitopito anō mō ngā kaupapa e marohitia ana me pānui i ngā tuhinga matapakinga, ngā whakamāramatanga hoki/rānei i konei.

He 20-30 meneti te roa e oti ana te rangahau. Ka taea anō e koe te whakaoti te rangahau ki te reo Ingarihi mā te pāwhiri i konei.

Give us your views