Ngā kōrerorero tahi mō te wāhanga tuarua o ngā kaupapa marohi me te whakamāramatanga kua marohitia mō te paetata e ai ki ngā tāngata whai kawenga i roto i ngā ratonga ā-kāinga whai raihana

Closed 20 Feb 2023

Opened 16 Jan 2023

Overview

Tēnā koe

Kei te whakahaerehia e Te Tāhuhu o te Mātauranga tētahi arotake ki te Pūnaha Waeture Kura (te Arotake), hei whakarite he mārama, he hāngai ki te kaupapa mō te tautoko i te mātauranga tino kounga me ngā putanga manaaki mō ngā tamariki kōhungahunga.

Ko te kaupapa o tēnei rangahau mō ngā kaupapa e marohitia ana hei whakatika i te Education (Early Childhood Services) Regulations 2008 i roto i te wāhanga tuarua o te Arotake. Ko ēnei kaupapa marohi mō te:

  • tāpiri i ngā here hou ki tētahi raihana takitaro;
  • te whakamārama i te ‘whakamutu tūturu i te whakahaere’ mō te kaupapa o te whakakore i tētahi raihana;
  • whakarite ka taea te kati ngā ratonga mō tētahi wā; me te
  • whakamārama i te ‘paetata’ mō te hunga whai kawenga i roto i ratonga ā-kāinga mātauranga me te manaaki.

Mō ētahi taipitopito anō mō ngā kaupapa e marohitia ana me pānui i ngā tuhinga matapakinga, ngā whakamāramatanga hoki/rānei i konei.

He 20-30 meneti te roa e oti ana te rangahau. Ka taea anō e koe te whakaoti te rangahau ki te reo Ingarihi mā te pāwhiri i konei.

Consultation Q&A hui

The online hui to discuss the proposals in this consultation has been rescheduled to Thursday 9th February, from 5-6pm. You do not need to pre-register for this event. If you wish to attend, you can access the hui at the time using the links below. If you have any questions before then please contact us at Earlylearning.Regulatoryreview@education.govt.nz

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 428 212 409 730
Passcode: PBJD2K

Download Teams | Join on the web