Ngā kōrerorero tahi mō te wāhanga tuarua o ngā kaupapa marohi me te whakamāramatanga kua marohitia mō te paetata e ai ki ngā tāngata whai kawenga i roto i ngā ratonga ā-kāinga whai raihana

Page 1 of 8

Closes 17 Feb 2023

Kōrero whakataki

Ko te kaupapa o tēnei rangahau mō ngā kaupapa e marohitia ana hei whakatika i te Education (Early Childhood Services) Regulations 2008 i roto i te wāhanga tuarua o te Arotake. E pā ana ngā kaupapa marohi ki ēnei e whai ake:

  • Kaupapa marohi 1 - Te tāpiri i ngā here hou ki tētahi raihana takitaro;
  • Kaupapa marohi 2 - Te whakamārama i te ‘whakamutu tūturu i te whakahaere’ mō te kaupapa o te whakakore i tētahi raihana;
  • Kaupapa marohi 3 - Te whakarite ka taea te kati ngā ratonga mō tētahi wā; me te
  • Kaupapa marohi 4 - Te whakamārama i te ‘paetata’ mō te hunga whai kawenga i roto i ratonga ā-kāinga mātauranga me te manaaki.

Kei te rapu mātau i ō whakaaro mō ēnei marohitanga. Kei a koe te tikanga ki te whakautu i ngā pātai ki ōu whakaaro he hāngai ki a koe.

Tēnā rawa atu koe mō te whakauru mai ki tēnei rangahau.