Education and care and home-based services funding review (Te Reo Māori)

Closes 6 Jun 2023

Kōrero whakataki

Ka tono tēnei uiuinga mō ō kōrero whakahoki mō ngā marohitanga ki te whakarerekē i te Pūnaha Tahua Ako Kōhungahunga. E pā ana ngā marohitanga ki ēnei e whai ake:

  • Marohitanga 1 - Ngā ratonga mātauranga me te tiaki
    • Huānga 1: Te tātai i te whiwhinga FTTE kaiako mō te Pūtea Āwhina Utu Kaiako
    • Huānga 2: Te tātai i te tahua kaiwhakahaere mō te Pūtea Āwhina Utu Kaiako
    • Huānga 3: Te whakatau i te tahua ka whakaratoa mā te Pūtea Āwhina Utu Kaiako
    • Huānga 4: Te tātai i te Pūtea Āwhina ā-Whakahaere
  • Marohitanga 2 – Ngā ratonga ā-kāinga

Kei te rapu mātou i ō whakaaro mō ēnei marohitanga. Kei a koe te tikanga ki te whakautu i ngā pātai e hāngai ana ki a koe.

Ka noho ō whakautu hei mōhiohio tūmatanui.

Tēnā rawa atu koe mō te whakauru mai ki tēnei rangahau.